Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 2151
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 1823
Čo je obyčajný preklad? 1984
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 1930
Aký preklad potrebujem? 2031
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 1876
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 1835
Kto mi urobí overenú kópiu? 2075
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 1877
Čo je „superlegalizácia“? 2371
Čo je to „Apostille“? 1733
Potrebujem Apostille? 2032
Potrebujem preklad Apostille? 1763
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1443
Ako sa stanovuje cena prekladu? 1459
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 1692
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1468
Čo je „polygrafická korektúra“? 1413
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1434
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1420
Ako môžem požiadať o preklad? 1123
Platba za preklad 1064
Prečo berieme 100% zálohu? 889
Čo je konzekutívne tlmočenie? 780
Čo je simultánne tlmočenie? 1905
Čo je konferenčný hovor? 742
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 797
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 892
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 708
Potrebujem k sobášu súdneho prekladateľa? 1752
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 698

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne.

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho aby ste museli k nám osobne proniesť podklady.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu, alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu