Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 2530
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2039
Čo je obyčajný preklad? 2185
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2149
Aký preklad potrebujem? 2287
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2081
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2070
Kto mi urobí overenú kópiu? 2299
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2082
Čo je „superlegalizácia“? 2611
Čo je to „Apostille“? 1934
Potrebujem Apostille? 2211
Potrebujem preklad Apostille? 1969
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1619
Ako sa stanovuje cena prekladu? 1635
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 1876
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1647
Čo je „polygrafická korektúra“? 1634
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1602
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1570
Ako môžem požiadať o preklad? 1205
Platba za preklad 1153
Prečo berieme 100% zálohu? 958
Čo je konzekutívne tlmočenie? 861
Čo je simultánne tlmočenie? 2111
Čo je konferenčný hovor? 824
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 878
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 985
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 793
Potrebujem k sobášu súdneho prekladateľa? 1928
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 763

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne.

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho aby ste museli k nám osobne proniesť podklady.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu, alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu