Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 2337
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 1923
Čo je obyčajný preklad? 2078
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2036
Aký preklad potrebujem? 2130
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 1972
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 1942
Kto mi urobí overenú kópiu? 2184
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 1972
Čo je „superlegalizácia“? 2481
Čo je to „Apostille“? 1833
Potrebujem Apostille? 2110
Potrebujem preklad Apostille? 1853
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1523
Ako sa stanovuje cena prekladu? 1536
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 1774
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1549
Čo je „polygrafická korektúra“? 1499
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1512
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1495
Ako môžem požiadať o preklad? 1156
Platba za preklad 1102
Prečo berieme 100% zálohu? 919
Čo je konzekutívne tlmočenie? 813
Čo je simultánne tlmočenie? 2004
Čo je konferenčný hovor? 773
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 832
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 935
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 749
Potrebujem k sobášu súdneho prekladateľa? 1844
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 733

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne.

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho aby ste museli k nám osobne proniesť podklady.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu, alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu