Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 1926
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 1715
Čo je obyčajný preklad? 1880
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 1815
Aký preklad potrebujem? 1918
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 1773
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 1735
Kto mi urobí overenú kópiu? 1960
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 1768
Čo je „superlegalizácia“? 2250
Čo je to „Apostille“? 1641
Potrebujem Apostille? 1936
Potrebujem preklad Apostille? 1659
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1354
Ako sa stanovuje cena prekladu? 1372
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 1604
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1378
Čo je „polygrafická korektúra“? 1308
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1343
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1331
Ako môžem požiadať o preklad? 1092
Platba za preklad 1029
Prečo berieme 100% zálohu? 847
Čo je konzekutívne tlmočenie? 740
Čo je simultánne tlmočenie? 1806
Čo je konferenčný hovor? 701
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 760
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 853
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 668
Potrebujem k sobášu súdneho prekladateľa? 1632
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 660

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne.

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho aby ste museli k nám osobne proniesť podklady.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu, alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu