0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 4128
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2803
Čo je obyčajný preklad? | POZRIEŤ VIDEO 3051
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 3037
Aký preklad potrebujem? | POZRIEŤ VIDEO 3276
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2766
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2754
Kto mi urobí overenú kópiu? 3072
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2783
Čo je „superlegalizácia“? 3534
Čo je to „Apostille“? 2627
Potrebujem Apostille? 2864
Potrebujem preklad Apostille? 2697
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2202
Ako sa stanovuje cena prekladu? 2321
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2590
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2270
Čo je „polygrafická korektúra“? 2291
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2194
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1958
Ako môžem požiadať o preklad? 1585
Platba za preklad 1572
Prečo berieme 100% zálohu? 1364
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1249
Čo je simultánne tlmočenie? 2703
Čo je konferenčný hovor? 1241
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1250
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? | POZRIEŤ VIDEO 1425
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 1143
Potrebujem k sobášu súdneho tlmočníka? 2937
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 1111

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho, aby ste k nám museli podklady priniesť osobne.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk, do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu