0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 3794
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2711
Čo je obyčajný preklad? | POZRIEŤ VIDEO 2942
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2908
Aký preklad potrebujem? | POZRIEŤ VIDEO 3180
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2696
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2674
Kto mi urobí overenú kópiu? 2972
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2709
Čo je „superlegalizácia“? 3418
Čo je to „Apostille“? 2536
Potrebujem Apostille? 2792
Potrebujem preklad Apostille? 2602
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2136
Ako sa stanovuje cena prekladu? 2236
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2508
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2190
Čo je „polygrafická korektúra“? 2219
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2123
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1883
Ako môžem požiadať o preklad? 1516
Platba za preklad 1489
Prečo berieme 100% zálohu? 1278
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1179
Čo je simultánne tlmočenie? 2568
Čo je konferenčný hovor? 1145
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1184
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? | POZRIEŤ VIDEO 1355
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 1058
Potrebujem k sobášu súdneho tlmočníka? 2660
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 1032

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho, aby ste k nám museli podklady priniesť osobne.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk, do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu