0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 3047
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2330
Čo je obyčajný preklad? | POZRIEŤ VIDEO 2510
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2499
Aký preklad potrebujem? | POZRIEŤ VIDEO 2770
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2353
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2329
Kto mi urobí overenú kópiu? 2574
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2367
Čo je „superlegalizácia“? 2968
Čo je to „Apostille“? 2167
Potrebujem Apostille? 2452
Potrebujem preklad Apostille? 2220
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1811
Ako sa stanovuje cena prekladu? 1870
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2114
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1856
Čo je „polygrafická korektúra“? 1863
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1803
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1725
Ako môžem požiadať o preklad? 1354
Platba za preklad 1299
Prečo berieme 100% zálohu? 1103
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1003
Čo je simultánne tlmočenie? 2355
Čo je konferenčný hovor? 981
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1038
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? | POZRIEŤ VIDEO 1174
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 928
Potrebujem k sobášu súdneho tlmočníka? 2248
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 885

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho, aby ste k nám museli podklady priniesť osobne.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk, do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu