0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 2765
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2187
Čo je obyčajný preklad? | POZRIEŤ VIDEO 2363
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2306
Aký preklad potrebujem? | POZRIEŤ VIDEO 2465
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2219
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2201
Kto mi urobí overenú kópiu? 2434
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2220
Čo je „superlegalizácia“? 2783
Čo je to „Apostille“? 2056
Potrebujem Apostille? 2336
Potrebujem preklad Apostille? 2082
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1715
Ako sa stanovuje cena prekladu? 1740
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 1991
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1751
Čo je „polygrafická korektúra“? 1757
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1709
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1653
Ako môžem požiadať o preklad? 1294
Platba za preklad 1221
Prečo berieme 100% zálohu? 1037
Čo je konzekutívne tlmočenie? 932
Čo je simultánne tlmočenie? 2225
Čo je konferenčný hovor? 905
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 961
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? 1073
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 866
Potrebujem k sobášu súdneho tlmočníka? 2067
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 818

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne.

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho aby ste museli k nám osobne proniesť podklady.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu, alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu