0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 3169
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2397
Čo je obyčajný preklad? | POZRIEŤ VIDEO 2596
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2572
Aký preklad potrebujem? | POZRIEŤ VIDEO 2855
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2417
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2389
Kto mi urobí overenú kópiu? 2645
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2430
Čo je „superlegalizácia“? 3056
Čo je to „Apostille“? 2229
Potrebujem Apostille? 2518
Potrebujem preklad Apostille? 2298
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1868
Ako sa stanovuje cena prekladu? 1936
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2189
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1919
Čo je „polygrafická korektúra“? 1924
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1856
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1764
Ako môžem požiadať o preklad? 1395
Platba za preklad 1338
Prečo berieme 100% zálohu? 1136
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1041
Čo je simultánne tlmočenie? 2402
Čo je konferenčný hovor? 1016
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1068
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? | POZRIEŤ VIDEO 1215
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 957
Potrebujem k sobášu súdneho tlmočníka? 2346
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 919

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho, aby ste k nám museli podklady priniesť osobne.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk, do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu