0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 3535
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2600
Čo je obyčajný preklad? | POZRIEŤ VIDEO 2818
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2792
Aký preklad potrebujem? | POZRIEŤ VIDEO 3069
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2604
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2583
Kto mi urobí overenú kópiu? 2859
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2623
Čo je „superlegalizácia“? 3300
Čo je to „Apostille“? 2441
Potrebujem Apostille? 2706
Potrebujem preklad Apostille? 2495
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2046
Ako sa stanovuje cena prekladu? 2135
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2416
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2099
Čo je „polygrafická korektúra“? 2119
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2032
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1834
Ako môžem požiadať o preklad? 1466
Platba za preklad 1422
Prečo berieme 100% zálohu? 1218
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1121
Čo je simultánne tlmočenie? 2501
Čo je konferenčný hovor? 1087
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1143
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? | POZRIEŤ VIDEO 1305
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 1021
Potrebujem k sobášu súdneho tlmočníka? 2540
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 986

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho, aby ste k nám museli podklady priniesť osobne.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk, do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu