0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 2924
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2262
Čo je obyčajný preklad? | POZRIEŤ VIDEO 2439
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2416
Aký preklad potrebujem? | POZRIEŤ VIDEO 2697
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2292
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2274
Kto mi urobí overenú kópiu? 2511
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2296
Čo je „superlegalizácia“? 2886
Čo je to „Apostille“? 2118
Potrebujem Apostille? 2394
Potrebujem preklad Apostille? 2153
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1767
Ako sa stanovuje cena prekladu? 1815
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2056
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1805
Čo je „polygrafická korektúra“? 1810
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1761
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1696
Ako môžem požiadať o preklad? 1327
Platba za preklad 1261
Prečo berieme 100% zálohu? 1073
Čo je konzekutívne tlmočenie? 971
Čo je simultánne tlmočenie? 2298
Čo je konferenčný hovor? 940
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 995
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? | POZRIEŤ VIDEO 1141
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 902
Potrebujem k sobášu súdneho tlmočníka? 2181
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 852

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho, aby ste k nám museli podklady priniesť osobne.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk, do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu