0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 3257
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2442
Čo je obyčajný preklad? | POZRIEŤ VIDEO 2648
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2626
Aký preklad potrebujem? | POZRIEŤ VIDEO 2901
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2459
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2428
Kto mi urobí overenú kópiu? 2693
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2469
Čo je „superlegalizácia“? 3117
Čo je to „Apostille“? 2284
Potrebujem Apostille? 2558
Potrebujem preklad Apostille? 2345
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 1904
Ako sa stanovuje cena prekladu? 1982
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2242
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 1959
Čo je „polygrafická korektúra“? 1962
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 1889
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1784
Ako môžem požiadať o preklad? 1412
Platba za preklad 1366
Prečo berieme 100% zálohu? 1157
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1064
Čo je simultánne tlmočenie? 2434
Čo je konferenčný hovor? 1035
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1089
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? | POZRIEŤ VIDEO 1240
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 972
Potrebujem k sobášu súdneho tlmočníka? 2406
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 935

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho, aby ste k nám museli podklady priniesť osobne.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk, do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu