0903 406 457

Najčastejšie otázky našich klientov

  Na tomto mieste môžete nájsť súbor najčastejších otázok a odpovedí o prekladoch a tlmočení, s ktorými sa stretávame u našich klientov. Pokiaľ na nejakú Vašu otázku nenájdete odpoveď, neváhajte a kontaktujte nás.

Názov Počet návštev
Preklad textu 3949
Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením? 2764
Čo je obyčajný preklad? | POZRIEŤ VIDEO 2992
Čo znamená súdnoznalecký preklad (overený preklad, preklad s okrúhlou pečiatkou) 2977
Aký preklad potrebujem? | POZRIEŤ VIDEO 3229
Potrebujem k súdnoznaleckému prekladu originál, overenú kópiu alebo obyčajnú kópiu? 2727
Je lepšie použiť k súdnoznaleckému prekladu originál? 2717
Kto mi urobí overenú kópiu? 3023
Aký dokument potrebujem k súdnoznaleckému prekladu? 2750
Čo je „superlegalizácia“? 3477
Čo je to „Apostille“? 2582
Potrebujem Apostille? 2829
Potrebujem preklad Apostille? 2650
Potrebujem Apostille aj na podpis súdneho prekladateľa? 2169
Ako sa stanovuje cena prekladu? 2277
Čo je „normostrana“ pri prekladoch? 2555
Čo je „korektúra rodeným hovorcom“? 2233
Čo je „polygrafická korektúra“? 2258
Prečo nerobíme korektúry na cudzie preklady textov? 2158
Ako rýchlo je možné preklad vyhotoviť? 1922
Ako môžem požiadať o preklad? 1548
Platba za preklad 1533
Prečo berieme 100% zálohu? 1322
Čo je konzekutívne tlmočenie? 1212
Čo je simultánne tlmočenie? 2624
Čo je konferenčný hovor? 1186
Ako sa stanovuje cena tlmočenia? 1218
Prečo nezasielame vyhotovené preklady poštou do zahraničia? | POZRIEŤ VIDEO 1393
Prečo nemôžem žiadať o čiastočný preklad strany pri súdnoznaleckom preklade? 1095
Potrebujem k sobášu súdneho tlmočníka? 2779
Prečo je taký rozdiel v cene medzi obyčajným prekladom a súdnoznaleckým? 1073

Preklady z celého Slovenska a sveta, bez toho aby ste museli k nám prísť osobne

   preklady si môžete objednať cez objednávací formulár, bez toho, aby ste k nám museli podklady priniesť osobne.
Vyplňte o akú službu žiadate - obyčajný preklad, alebo úradný preklad, *vaše meno a priezvisko, *email, adresu (ak potrebujete preklad poslať naspäť slovenskou poštou), telefónne číslo (urýchlite tým vybavovanie) a potrebnú jazykovú kombináciu (zdrojový jazyk a cieľový jazyk, do ktorého sa robí preklad dokumentov).
Veľmi vďační vám budeme ak vyplníte aj položku "Ako ste sa o nás dozvedeli?"
Podrobnejšie informácie k žiadosti o kalkuláciu ceny prekladu alebo objednávky na preklad vyplňte v textovom poli formulára. Podklady na preklad vkladáte cez tlačidlo "Priložiť podklady na preklad" a pošlete k nám stlačením tlačidla "Odoslať požiadavku".

Pri objednávaní úradného prekladu je dôležité, aby ste nám zavolali a dohodli si zaslanie originálnych dokumentov na úradný preklad slovenskou poštou (kuriérom).

  Vyberte si u agentúry TOP preklady aké potrebujete: preklad úradných dokumentov, rodných alebo sobášnych listov, obyčajné preklady textov, preklad výpisu z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte, preklady rozsudkov, preklad osvedčenia o štátnej skúške, preklady vysvedčení alebo úradný preklad potvrdenia o návšteve školy. Napíšte nám aký preklad potrebujete.

Informácie o cenách prekladov, objednávka prekladu