0903 406 457

Ceny korektúr

Ako si môžete prečítať v článku o korektúrach, štandardná korektúra prekladov sa u nás robí po každom preklade. Vykonáva ju samotný prekladateľ textu, súčasťou tejto korektúry je predovšetkým základná kontrola gramatiky, štylistiky, konzistentnosti a logiky preloženého textu.

  Štandardná korektúra je v cene prekladu textu, naši klienti za ňu nič nepriplácajú.

V základnej cene prekladu nie sú zahrnuté špeciálne korektúry:

  •   korektúra rodeným hovorcom,
  •   polygrafická korektúra.

  Čítať Ďalej ...

Preklad a tlmočenie patrí do kategórie poskytovania služieb, nejedná sa o tovar.

Pri službách ceny kolíšu. Pozrime sa napríklad na právnické služby. Dokáže právnik, ktorý práve skončil školu, obhájiť práva svojho klienta rovnako ako právnik s dlhoročnými skúsenosťami? Určite existuje aj taká možnosť, že si klient naštuduje zákony a bude sa obhajovať sám. Vtedy samozrejme nemusí nič zaplatiť právnikovi, ale musí určitý čas venovať naštudovaniu zákonov a otázka je, či sa mu nakoniec podarí dosiahnuť taký výsledok, ako by sa podaril skúsenému právnikovi.

  Čítať Ďalej ...

Aké zľavy na preklady poskytujeme?

Sphere card

Pri našich službách "preklady textov" máte na výber z veľkého množstva zliav. Vernostné zľavy, množstevné zľavy a zľavy pre majiteľov SPHERE CARD.

  Zľavy na preklady ...

ŠTANDARDY SPOLUPRÁCE

Dôvernosť a ochrana súkromia

Prísne dbáme na dôvernosť informácií

Jednou zo základných profesionálnych zásad výkonu našej prekladateľskej a tlmočníckej činnosti je dodržiavanie obchodného tajomstva tých informácií, s ktorými sa prekladateľ a tlmočník počas svojho výkonu oboznámi.