0903 406 457

Kuća ne stoji na zemlji nego na ženi

Srbské príslovie: „Kuća ne stoji na zemlji nego na ženi.“ Príslovie by sme do slovenčiny mohli preložiť aj takto: „Dom nestojí na zemi, ale na žene.“ Ako sa vám páči náš preklad? Aké slovenské príslovie (ak vôbec nejaké) je najbližšie k tomuto srbskému prísloviu?