0903 406 457

Dobra reč gvozdena vrata otvara

„Dobra reč gvozdena vrata otvara.“ „Dobré slovo železné dvere otvára.“ Ako sa vám páči náš preklad? Aké slovenské príslovie (ak vôbec nejaké) je najbližšie k tomuto srbskému prísloviu?