0903 406 457

In one ear and out the other

„In one ear and out the other.“ Toto maltské príslovie by sme do slovenčiny mohli preložiť aj takto: „Jedným uchom dnu a druhým von.“