0903 406 457

The braying of an ass does not reach heaven

Ďalšie z prísloví z ostrovného štátu Malta. „The braying of an ass does not reach heaven.“ - „Híkanie somára nepočuť do neba.“ Ako sa vám páči náš preklad? Aké slovenské príslovie (ak vôbec nejaké) je podľa vás najbližšie k tomuto maltskému prísloviu?