0903 406 457

Those who go to sleep hungry dream of bread

„Those who go to sleep hungry dream of bread.“ Toto maltské príslovie by sme do slovenčiny mohli preložiť aj takto: „Tým, ktorí idú spať hladní, sa sníva o chlebe.“ Ako sa vám páči náš preklad? Aké slovenské príslovie (ak vôbec nejaké) je najbližšie k tomuto maltskému prísloviu?