0903 406 457

Cut off a pig´s tail and he will still remain a pig

„Cut off a pig´s tail and he will still remain a pig.“ je ďalším z maltských prísloví. Do slovenčiny by sme ho mohli preložiť aj takto: „Odrežte prasaťu chvost a stále ostane prasaťom.“