0903 406 457

Тяжело в учении - легко в бою

„Тяжело в учении - легко в бою.“ - „Ťažko na cvičisku - ľahko na bojisku.“ Ako sa vám páči náš preklad? Poznáte aj iné slovenské príslovie, ktoré má podobný význam ako toto ruské príslovie?