0903 406 457
Marcin, Ostrowiec, Poľsko

PolandMarcin
Ostrowiec, Poľsko

"Spolupracujem s agentúrou TOP od konca roku 2008 na prekladoch technických textov, hlavne návodov a špecifikácií zváracích zariadení. Môžem ich vrele odporučiť pre ich platby načas, hladkú komunikáciu a skvelé riadenie prekladateľských projektov. Vždy, keď môžu, tak ponúknu prekladateľom pomoc zaslaním referenčných pomocných textov."


Poland"Współpracuję z biurem TOP od końca 2008 roku tłumacząc teksty techniczne, głównie instrukcje i specyfikacje urządzeń spawalniczych. Gorąco polecam biuro TOP ze względu na terminowe płatności, sprawną komunikację i doskonałe zarządzanie projektem. Kiedy tylko mogą, zapewniają tłumaczom materiały referencyjne"


United Kingdom"I have collaborated with TOP agency since late 2008 translating technical texts, mostly welding equipment manuals and specifications. They are highly recommended for their timely payments, smooth communication and excellent project management. They offer a helping hand with reference files for translators anytime they can."


Marcin prekladá z týchto jazykov:
  •   angličtina -> poľština
  •   poľština -> angličtina
partneri Agentúry TOP vo svete