0903 406 457

Poďakovanie prekladateľom

Tak ako posledné roky, aj tento rok sme sa v predvianočnom čase stretli na Vianočnom večierku s našimi tlmočníkmi a prekladateľmi, ktorých máme priamo v Nitre alebo v blízkom okolí. Chceli sme sa im aj takto poďakovať za ich celoročnú kvalitnú prácu pri prekladoch a tlmočení pre našu agentúru.

Veľa našich spolupracovníkov máme i v zahraničí a aj im by sme sa chceli touto cestou verejne poďakovať. Sme radi, že ste všetci súčasťou nášho skvelého tímu. Všetkým vám prajeme Šťastné a veselé Vianoce a úspešný vstup do nového roku 2018.


In recent years, it has become our pre-Christmas tradition to get together at a Christmas party with our translators and interpreters living in Nitra directly or close by. This way, we wanted to thank them for their year-round high-quality work on translations and interpreting for our agency.

Since many of our collaborators live abroad, we would like to express our thanks to them publically as well. We are glad to have all of you as a part of our great team. We wish you all a Merry Christmas and a successful start to the New Year 2018.

partneri Agentúry TOP vo svete