0903 406 457

Kvalita prekladu a tlmočenia

Kvalita prekladu a tlmočenia

Ak hľadáte profesionálov v oblasti prekladov a tlmočenia, ste na správnej adrese. Slovo TOP v našom názve znamená, že chceme byť najlepší. Prečítajte si, čo pre to robíme.

V prvom rade kladieme dôraz na výber tých najlepších prekladateľov, ktorí majú nielen vynikajúce jazykové zručnosti, ale majú široké znalosti vo všeobecných, ale aj iných špecializovaných oblastiach. A dodržiavajú termíny.

K tomu zabezpečujeme prípravu textov na preklad pre prekladateľov a úpravu a formátovanie textu po preklade, aby nakoniec zákazník dostal preložený text presne v takom istom formáte, ako bol pôvodný text.

A ako sa taký preklad „rodí“ - si môžete prečítať v článku „Ako v skutočnosti preklad vzniká“

Kvalita dodaných podkladov pre preklady

Je nám úplne jasné, že chcete dostať len tú najlepšiu kvalitu, ktorú vám môžeme poskytnúť len vtedy, ak nám s tým pomôžete.

V prípade prekladateľských služieb je najdôležitejšou požiadavkou na zákazníka, aby nám poskytol zrozumiteľný východiskový text, ktorý bude obsahovať čo možno najmenej štylisticky nezrozumiteľných viet, preklepov, vynechaných slov, atď. Veľmi „boľavým“ miestom sú skratky. Ak sa v texte nachádzajú skratky, ktoré sú špecifické pre Vašu spoločnosť alebo oblasť podnikania, veľmi nám pomôže, ak budú v texte vždy pri ich prvom výskyte vysvetlené alebo bude v texte zoznam skratiek. V neposlednom rade určite uvítame, ak nám dodáte odborné a špecifické výrazy, ktoré používate vo Vašej spoločnosti.

Kvalita dodaných podkladov pre tlmočenie

V prípade tlmočníckych služieb nám prácu uľahčia akékoľvek vami poskytnuté materiály súvisiace s témou tlmočenia. Čím lepšiu možnosť má tlmočník pripraviť sa na tlmočenie, tým lepší výkon v prospech zákazníka podá. Osoba, ktorá prostredníctvom tlmočníka odovzdáva informácie druhej osobe, má určite záujem, aby boli tieto informácie čo najlepšie pretlmočené a na to je potrebné neustále vo svojom vlastnom záujme myslieť. Treba prispôsobiť rýchlosť hovoreného prejavu a nechať tlmočníkovi čas na pretlmočenie.

Skúste sa zahrať na tlmočníka zo slovenčiny do slovenčiny, to znamená, že sa pokúsite v tom istom jazyku, ale presne, hovoriť to isté ako prednášajúca osoba. Musíte si presne zapamätať, čo hovorila a v tom istom jazyku zopakovať. Tlmočník to musí ešte navyše pretlmočiť do iného jazyka. To nie je vtip, vyskúšajte si to a vžijete sa do úlohy tlmočníka.

  Potrebujete ďalšie informácie o kvalite alebo iných parametroch našich prekladov a tlmočenia? Skúste informácie pohľadať v odpovediach na najčastejšie otázky našich zákazníkov. Ak ste odpoveď nenašli, neváhajte a kontaktujte nás... Radi sa budeme vašim otázkam venovať.

kvalita prekladu a tlmočenia